Zelfstandigen die hun werk moeten onderbreken om hun kind(eren) op te vangen in de extra week kerstvakantie die op 20 december start, hebben recht op het crisisoverbruggingsrecht. Dat laat minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) woensdag weten.
Nu het Overlegcomité heeft beslist om de kleuter- en lagere scholen de week voor de kerstvakantie al te sluiten, komen heel wat ouders mogelijk in de problemen om hun kinderen op te vangen. Werknemers kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, en zelfstandigen hebben recht op crisisoverbruggingsrecht. De vijf extra dagen schoolsluiting worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit van zeven opeenvolgende kalenderdagen, laat minister Clarinval weten, dus van 20 december tot en met 26 december. 

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben in die periode recht op een volledige vergoeding van 335,97 euro als ze geen personen ten laste hebben. Wie wel personen ten laste heeft komt op een bedrag van 419,83 euro uit. Zelfstandigen in bijberoep kunnen rekenen op vergoedingen van respectievelijk 167,98 euro en 209,92 euro. "Deze steunmaatregel voor zelfstandige ouders is van essentieel belang om een financiële vergoeding te garanderen wanneer zij gedwongen zijn hun activiteit te onderbreken om hun kind op te vangen", zegt de minister.

Clarinval benadrukt dat er sprake moet zijn van een "reële en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit". Wie het werk thuis kan verderzetten, of arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking.