"We zien dat ook nu weer belangrijke aanbevelingen van de GEMS niet worden gevolgd en weten dat daarmee de curve veel trager zal zakken dan eigenlijk in de zorg nodig is om uitgestelde zorg te kunnen herplannen". Dat zegt Margot Cloet van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro na afloop van het overlegcomité. "Veel van het succes of de effectiviteit van de maatregelen zal afhangen van de mate waarin de maatregelen in de praktijk worden nageleefd door iedereen, denk aan het telewerk en de beperking van de contacten."
"De situatie in de ziekenhuizen is zeer penibel", zegt Cloet. "De oorzaak hiervoor is vooral de personeelsuitval. De opnames op intensieve zullen nog zeker tien dagen blijven toenemen, het blijft dus precair en het risico dat we zware keuzes moeten maken, blijft heel reëel." Ze vindt het moeilijk te begrijpen dat het overlegcomité bepaalde aanbevelingen van het GEMS-advies naast zich neerlegt, zoals een vroeger sluitinguur in de horeca of het beperken van contacten in de privésfeer. "We weten dat de curve daardoor trager zal zakken dan wat nodig is in de zorg om uitgestelde zorg opnieuw in te plannen", zegt ze. "Je kan voor een korte tijd sommige zorg uitstellen, maar elke dag langer maakt het probleem groter. En dan hebben we het nog niet over de broodnodige recuperatietijd van het zorgpersoneel."

De verlenging van de kerstvakantie in kleuter- en basisonderwijs noemt Cloet een goede zaak, alsook het verplichten van mondmaskers vanaf zes jaar. "Het geeft wel nog twee weken vrij spel aan het virus in de basisscholen", voegt ze er aan toe.

Cloet benadrukt dat het belangrijk is dat de maatregelen voldoende lang worden volgehouden en door iedereen goed worden nageleefd. "De effectiviteit van de maatregelen zal afhangen van de mate waarin ze in de praktijk worden nageleefd", zegt ze. "We moeten ook verder sensibiliseren rond het gebruik van zelftesten. Die zijn heel efficiënt om contacten in de privésfeer op een veilige manier te laten verlopen."