Het maatregelenpakket dat nu voorligt, moet helpen om de coronacrisis te bedwingen. Ze zijn aanvaardbaar. Dat heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan de VRT gezegd in een reactie op de maatregelen die het Overlegcomité vandaag heeft genomen.
"We hadden gezegd dat alle maatregelen die virologisch nodig zijn, hoe moeilijk ook, zeker bespreekbaar waren. We zijn geen voorstander van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, maar als het moet, dan moet het, maar liefst zo kort mogelijk."

"Voor een aantal basisscholen zullen deze maatregelen moeilijk toe te passen zijn, dus die zullen in afstandsonderwijs gaan", zegt Boeve nog. 

Boeve is ook blij met de "hybride" aanloop naar de examens in het secundair onderwijs.

Over de noodopvang in scholen tijdens de extra week kerstvakantie, zegt Boeve dat het nog uitgeklaard moet worden: "Ik heb begrepen van de minister-president dat het gaat om een extra week kerstvakantie en in andere vakantieperiodes voorzien we ook geen noodopvang."