Bij de onderwijsbonden is niet iedereen ervan overtuigd dat de maatregelen die vandaag na overleg zijn overeenkomen voldoende zullen zijn om de verspreiding van het coronavirus op scholen tegen te gaan. Dat blijkt uit reacties.
Na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en vakbonden is onder meer beslist om de quarantaineregels opnieuw te verstrengen, scholen zelf te laten beslissen om over te gaan op afstandsonderwijs en klasgroepen zo veel mogelijk uit elkaar te houden in binnenruimtes. Ook worden meerdaagse schooluitstappen geschrapt en wordt er geld vrijgemaakt voor CO2-meters en zelftesten voor schoolpersoneel.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, vreest dat die maatregelen niet voldoende zullen zijn. De socialistische vakbond vindt dat er een meer kordaat beleid moet komen en dat scholen nu te veel vrijheid krijgen. "Scholen mogen beslissen om over te gaan op afstandsonderwijs als er zich een probleem voordoet, maar vanaf wanneer is er een probleem en wie bepaalt dat", vraagt Libert zich af. "Scholen concurreren ook met elkaar en proberen zo lang mogelijk open te blijven."

Ook Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA, vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn, "al heb ik geen glazen bol natuurlijk". Hij is in tegenstelling tot Libert wel tevreden dat scholen zelf kunnen beslissen over afstands- of hybrideonderwijs, al benadrukt hij dat niet mag vergeten worden dat zo de werkdruk van de leerkracht opnieuw stijgt.

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt dan weer dat scholen er alles aan moeten doen om de examens op een normale manier te laten plaatsvinden. De vakbond pleit ervoor om nu eerder over te gaan op afstandsonderwijs om een normale examenperiode te vrijwaren. Het is voor de bond absoluut noodzakelijk dat er geen examens uitgesteld worden tot na de kerstvakantie. "Een goed schoolbestuur moet op tijd ingrijpen indien nodig", klinkt het.