Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden geschrapt, klasgroepen mogen niet samenkomen in refters en studiezalen en de quarantaineregels worden opnieuw strenger. Dat is beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden.
Het is belangrijk dat klassengroepen zo weinig mogelijk contact hebben onderling. Zo mogen ze niet meer samenkomen in refters, studiezalen en voor- en naschoolse opvang. Buiten op bijvoorbeeld de speelplaats kan dat wel nog.

Meerdaagse buitenschoolse uitstappen met een overnachting worden geschrapt, zeker tot aan de kerstvakantie.

Verder wordt het test- en quarantainebeleid opnieuw aangepast. Een klas moet nu in quarantaine vanaf het moment dat er binnen een week binnen een klas drie besmettingen vastgesteld worden, tot nu toe was dat bij vier besmettingen.

Daarnaast kan een school zelf beslissen of ze geheel of gedeeltelijk overgaat tot afstandsonderwijs of sluiting.

Verder moeten leerlingen een vaste plaats krijgen in de klas, moet de aanwezigheid van derden op school worden beperkt en blijven de huidige regels rond mondmaskers gelden.

Eerder op de dag was al bekendgemaakt dat de Vlaamse regering 17,5 miljoen euro uittrekt voor CO2-meters in de klas en zelftesten voor het onderwijspersoneel.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) schakelt vanaf maandag dan weer over op digitale hoorcolleges. De werkcolleges gaan wel nog fysiek door, net als het onderzoek, de doctoraatsverdedigingen en ook de examenroosters blijven ongewijzigd. Alle fysieke evenementen en niet-noodzakelijke ontmoetingen worden geannuleerd tot het einde van dit semester.

De maatregelen worden maandag ingevoerd en gelden tot het einde van het eerste semester. Wie op Erasmus vertrekt bij het begin van het tweede semester hoeft niet te wanhopen, het huidige reisbeleid blijft behouden. "We willen het aantal contacten verminderen maar onze studenten toch nog maximaal laten deelnemen aan werkcolleges", zegt vicerector Onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert. "Ongeveer de helft van alle lessen die onze universiteit aanbiedt, kunnen digitaal doorgaan waardoor we toch het aantal contacten fors verminderen. Niemand vindt dit leuk maar er is veel digitaal lesmateriaal voorhanden dus het lukt wel."

De Brusselse universiteit neemt deze maatregelen naar eigen zeggen niet met plezier maar uit noodzaak en solidariteit met het UZ Brussel en de hele zorgsector. "Geen fijn maar wel noodzakelijk nieuws", klinkt het in een communicatie aan de studenten. "De coronasituatie is zeer ernstig en door nu in te grijpen, hopen we het tweede semester in normale omstandigheden te kunnen starten. We weten dat dit een stevige beslissing is, maar het is ons universitair ziekenhuis dat als eerste met de stijgende cijfers geconfronteerd wordt. Solidariteit met onze collega's van het UZ Brussel staat daarom voorop."

"Wij zijn een op wetenschap gebaseerde onderwijsinstelling", zegt Danckaert daarover. "We leiden ook mensen op tot wetenschappers. Die solidariteit is enorm belangrijk."

Ook mentaal worden studenten geholpen. Sinds begin dit jaar zijn extra psychologen ingeschakeld om studenten die het moeilijk hebben beter te kunnen ondersteunen. "Het zijn donkere wintermaanden en zeker de meest kwetsbaren zullen het nu extra moeilijk krijgen", klinkt het nog. "We roepen dan ook iedereen expliciet op om begrip te tonen voor elkaar, en om zorg te dragen voor elkaar en voor jezelf."