De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag de Nicaraguaanse president Daniel Ortega, zijn echtgenote en vicepresident Rosario Murillo en heel wat andere ministers en hooggeplaatste ambtenaren van het land de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Eerder hadden de VS er al mee gedreigd Nicaragua nieuwe sancties op te leggen na de "ondemocratische verkiezingen" die werden gewonnen door Ortega. Washington hekelde toen onder meer het feit dat Ortega prominente tegenstanders had laten opsluiten.
"De repressie en het misbruik van de regering-Ortega en degenen die die regering steunen nopen de Verenigde Staten tot een reactie", aldus Biden in een verklaring. "Ik heb besloten dat het in het belang van de VS is om de toegang tot het land te beperken en te schorsen" voor de leden van de regering van Nicaragua, president Daniel Ortega en zijn echtgenote Rosario Murillo, alsook voor al degenen die in verband kunnen worden gebracht met daden "die de democratische instellingen ondermijnen", klonk het.
Op de lange lijst van personae non gratae staan ook volksvertegenwoordigers en leden van hun kabinetten, burgemeesters en hun plaatsvervangers en een hele reeks hoge functionarissen van de veiligheidsdiensten, overheidsagentschappen, gevangenisdiensten, de rechterlijke macht en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Daniel Ortega werd in november herkozen voor een vierde termijn van vijf jaar. Kort na het sluiten van de stembureaus had president Joe Biden de verkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land al een schijnvertoning genoemd, die "vrij noch eerlijk was, en zeker niet democratisch".