In het Vlaams onderwijs wordt vanaf 8 november, na de herfstvakantie, het mondmasker dragen in de klas opnieuw verplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Dat is woensdagavond beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijskoepels. In het secundair onderwijs verandert er niets. Op het vlak van testing moeten enkel symptomatische leerlingen nog getest worden.
Het coronavirus verspreidt zich opnieuw als een lopend vuurtje in de scholen, en met name de lagere scholen. Een aanpassing van de maatregelen lijkt nodig, maar in Vlaanderen verandert er niet heel veel. Zoals in het verleden al het geval was, zullen de jongeren van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs opnieuw het mondmasker moeten dragen in de klas. Een korte pauze zonder mondmasker kan wel. 

"Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden", legt de Vlaamse onderwijsminister uit.

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs verandert er niets. De hoge vaccinatiegraad bij de twaalf- tot achttienjarigen in Vlaanderen heeft in hun voordeel gespeeld. "Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra algemene maatregelen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen als dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt", meldt minister Weyts.

Tot slot komt er een einde aan de huidige quarantainestrategie, die te veel kinderen nodeloos thuishoudt. De nieuwe teststrategie gaat als volgt: enkel kinderen van jonger dan twaalf jaar met symptomen worden nog getest. Dat moet de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding verminderen. "Opnieuw zijn we niet roekeloos: we behouden een procedure om op te treden tegen clusteruitbraken", benadrukt Weyts. Concreet gaat een klas pas een week in quarantaine vanaf het moment dat er binnen één week binnen één klas vier besmettingen vastgesteld worden. 

De regels gaan in na de herfstvakantie op 8 november en kunnen van kracht blijven tot aan de kerstvakantie, maar er zal tussentijds geëvalueerd worden. "Ik ben blij dat we erin slagen maatregelen te nemen, maar enkel daar waar het probleem zich stelt", besluit Weyts.