Het Vlaams Parlement heeft woensdag een decreet goedgekeurd waardoor netbeheerder Fluvius niet alleen bij het faillissement van een energieleverancier maar ook bij een gerechtelijke reorganisatie van zo'n leverancier kan optreden als noodleverancier. Het parlement heeft een voorstel van decreet van Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) daarover goedgekeurd. Alleen oppositiepartij Vooruit onthield zich bij de stemming.
De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen hebben niet alleen een grote impact op de factuur van burgers en bedrijven, maar kan als gevolg hebben dat ook een leverancier in financiële problemen terechtkomt. In het buitenland, onder meer in Groot-Brittannië, zijn er al energieleveranciers die failliet gaan door de piekende prijzen op de energiemarkt. Ook in ons land zetten de prijzen de winstgevendheid van sommige leveranciers onder druk.

Wanneer een leverancier failliet zou gaan, dan is er decretaal voorzien dat Fluvius kan optreden als noodleverancier van gas en elektriciteit. Het nieuwe decreet bepaalt dat Fluvius die rol ook zal kunnen opnemen bij een gerechtelijke reorganisatie van een leverancier.