Morgen/donderdag is er een hoorzitting met 3M. Als het chemiebedrijf daar geen klare wijn schenkt over zijn uitstoot, dan zal minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) de productie van het bedrijf laten stilleggen. Dat heeft ze woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Haar collega van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil intussen nagaan of een breder bloedonderzoek mogelijk is en hoe 3M kan opdraaien voor de kosten van dat onderzoek.
De opvallende resultaten van het bloedonderzoek bij 800 inwoners in Zwijndrecht waren woensdag de aanleiding voor een waterval aan vragen in het Vlaams Parlement. Mieke Schauvliege (Groen), Bart Claes (Vlaams Belang), Koen Daniëls (N-VA), Piet De Bruyn (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Hannes Anaf (Vooruit) wilden van de Vlaamse regering weten hoe het dossier verder zal worden behandeld. 

Volgens de Vlaamse regering bewijst het onderzoek de rol en verantwoordelijkeid van 3M. "Hoe dichter bij het bedrijf, hoe hoger de waarden", aldus minister Demir. "Er is een verband en 3M draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid", vulde minister Beke aan.

Volgens minister Demir is het geduld met 3M op. Zij stelde het chemiebedrijf daarom dinsdag al een ultimatum. Het bedrijf moest binnen de twee dagen met sluitende info komen over zijn uitstoot. Anders wordt de productie stilgelegd. De N-VA-minister herhaalde dat dreigement woensdag in de plenaire. "Morgen (donderdag) is er een hoorzitting. Dan is er het uur van de waarheid. Als er geen duidelijkheid komt, dan zullen we niet nalaten om de productieprocessen stil te leggen. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Demir.

Volgens Groen-parlementslid Mieke Schauvliege zijn er snel - "vandaag" - extra maatregelen nodig en moeten verder ook alle omwonenden de kans krijgen om hun bloed te laten onderzoeken. Minister Beke toont zich "gevoelig" voor die vraag voor zo'n breder onderzoek. Hij wil die mogelijkheid onderzoeken, maar wijst erop dat er voldoende capaciteit moet zijn. Daarnaast is er de vraag wie dat gaat betalen. "Mij lijkt het logisch dat we daarvoor naar 3M kijken", dixit Beke. Hij zal de kwestie verder bespreken in de schoot van de Vlaamse regering.