Zes maanden na een coronabesmetting kampt minstens één op de zeven patiënten nog met symptomen, zoals vermoeidheid, kortademigheid en zogenaamde hersenmist, een verzameling van geheugen- en concentratieproblemen. Langdurige COVID-19 treft elke leeftijdscategorie, maar komt het vaakst voor bij mensen tussen 35 en 69 jaar oud. Dat blijkt dinsdag uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). In de gezondheidszorg missen de patiënten een globale aanpak van hun symptomen.
"De cijfers liggen beduidend hoger bij patiënten die werden gehospitaliseerd tijdens de acute fase", schat het KCE op basis van internationale wetenschappelijke literatuur. Tijdens de eerste drie maanden na de besmetting worden hogere cijfers gerapporteerd, wat aantoont dat een deel van de patiënten met langdurige COVID-19 herstelt. "Langdurige COVID-19 treft zowel mensen die een ernstige vorm van COVID-19 hebben gehad als mensen die slechts een milde (of mogelijks zelfs asymptomatische) vorm hebben gehad", blijkt uit de analyse. De symptomen zouden het gevolg zijn van orgaanbeschadiging, abnormale reacties van het lichaam of verergering van reeds bestaande ziektes.
Het Kenniscentrum nam in februari online een enquête af bij 1.320 mensen met langdurige COVID-19 en interviewde een honderdtal deelnemers. Daaruit kwam naar voren dat de patiënten de symptomen zeer uiteenlopend beleven, van beperkt tot levensveranderend. "In het algemeen leidt langdurige COVID-19 tot een duidelijke vermindering in de levenskwaliteit, een zeker verlies van autonomie en moeilijkheden bij de terugkeer naar het werk. De psychologische gevolgen zijn ernstig", stelt het KCE. Patiënten zijn angstig over hoe lang de symptomen zullen aanslepen en hoe ze moeten omgaan met ongeloof en stigma in hun omgeving. Een derde van de patiënten rapporteerde bovendien een gebrek aan informatie, bekwaam personeel of toegang tot zorg.
"Patiënten melden dat zij zich vaak verloren voelen in ons gezondheidszorgsysteem en dat er een gebrek is aan een globale aanpak van hun problemen", aldus het Kenniscentrum. Daarom ziet het KCE heil in een globaal functioneel assessment, een bilan, dat opgesteld wordt in gespecialiseerde centra en patiënten doorverwijst naar behandelingen op maat in de eerstelijnszorg.