"Een doordachte reductie van de veestapel is noodzakelijk", zo luidt een advies van het Vlaams Opvolgpanel Klimaat aan de Vlaamse regering, dat Belga kon inkijken en waarover Het Nieuwsblad bericht. De Vlaamse regering moet nu aan de slag met het advies, maar de kwestie ligt héél gevoelig, schrijft de krant. In het rapport staat een scenario waarbij bijvoorbeeld het aantal varkens met ruim 1,7 miljoen dieren en het aantal kippen met ruim 23 miljoen zou dalen.
Het Vlaams Opvolgpanel Klimaat komt voor de derde keer met adviezen voor de Vlaamse regering in allerhande domeinen. De experten formuleren qua landbouw drie adviezen, te beginnen met een veestapelreductie. "Hoewel technologie kan helpen om deze emissies te reduceren is een significante reductie van de totale uitstoot van onze landbouw onmogelijk te realiseren met de huidige dierenaantallen", dixit het rapport.

Een "doordachte reductie dringt zich hier op". Zo'n reductie zou niet alleen de CO2-uitstoot reduceren en dus het klimaat ten goede komen, maar ook andere milieuwinsten opleveren. Bijvoorbeeld qua stikstof (en de impact op het grond- en oppervlaktewater), luchtverontreiniging, de beschikbare ruimte, gezondheid en recreatie of nog een herstel van de biodiversiteit.

Vlaanderen kent in verhouding tot de bevolking immers een zeer grote veestapel, klinkt het. Het rapport verwijst daarbij naar een studie van de VLM, de Vlaamse Landmaatschappij. Die becijferde een reductie van het aantal dieren in de varkenssector met 15 procent, minus 10 procent voor het pluimvee, een kwart minder melkkoeien en een vijfde minder zoogkoeien. Anders gesteld: zowat 23,1 miljoen kippen, 1,7 miljoen varkens en 142.500 koeien zouden in Vlaanderen kunnen verdwijnen om de CO2-uitstoot van de landbouw drastisch te doen dalen. Dat zou in totaal de emissies met circa 1 miljoen ton CO2-equivalent doen dalen.

De experten breken voorts een lans voor meer investeringen in de "eiwittransitie", zeg maar het veranderen van de eetgewoonten met meer plantaardig en minder dierlijk voedsel. Ten derde zien de klimaatexperts een "groot potentieel" voor groene energie in de landbouw.