De veelgeplaagde Vlaamse varkenssector slaat de handen in elkaar om een brancheorganisatie op te richten. Dat maakt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bekend. De sector heeft zich dinsdag tijdens een overleg ook geëngageerd om tot een strategische toekomstvisie te komen.
De varkenssector maakt momenteel een zware crisis door. Door een combinatie van de Afrikaanse varkenspest, de coronacrisis en de stijgende voedselprijzen krijgen de varkenshouders op dit moment erg lage prijzen, waardoor ze moeten werken met verlies.
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakte al 16 miljoen euro vrij om de sector te ondersteunen. Daarnaast organiseerde ze dinsdag al voor de tweede keer een overleg met alle betrokken schakels. 
Daar hebben het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, de Federatie van het Belgische Vlees en de Belgian Feed association nu afgesproken om een brancheorganisatie op te richten, die BO Varkens zal heten. De intentieverklaring is daarvoor al ondertekend. De brancheorganisatie moet een strategisch platform worden voor de varkenssector en zal onder meer ook dienen om internationale contacten en samenwerkingen op te zetten. In een tweede fase kunnen ook vleesverwerkers of de retail toetreden tot BO Varkens, net als de Waalse landbouworganisatie FWA. 
Daarnaast wil de sector een strategische toekomstvisie uitstippelen om de sector te verduurzamen en de creatie van lokale meerwaarde te vergroten. 
Minister Crevits reageert tevreden. "Een betere samenwerking in de hele keten, van varkenshouder tot verkoper, is nodig. Het is hoopgevend dat we vandaag de eerste stappen in die richting zetten", zegt ze. Tegelijkertijd blijft de CD&V-minister aandringen op een gecoördineerde Europese aanpak. "We laten de sector, en in het bijzonder onze varkenshouders, niet los", klinkt het.