In Leuven is dinsdagavond de tentoonstelling 'Groeien met cachet' officieel geopend, een tentoonstelling waarin 10 jongeren en jongvolwassenen via portretten en filmpjes getuigen over hun ervaringen in de jeugdhulp. De tentoonstelling wil vooroordelen doorbreken en een gezicht geven aan de cijfers, het beleid en de berichtgeving in de media.
50.000 Vlaamse jongeren, goed voor meer dan twee op honderd, doen op dit moment een beroep op jeugdhulp. Dat is een behoorlijk aantal. Toch komen die jongeren vooral in de aandacht bij incidenten of negatieve verhalen. Daardoor krijgen jongeren in de jeugdhulp snel een stempel opgeplakt en is het vaak vechten tegen vooroordelen.
Om in te gaan tegen die vooroordelen en om de verhalen van de jongeren in de jeugdhulp zelf tastbaar te maken, heeft de vzw Cachet - het netwerk van mensen met een verleden in de jeugdhulp - samen met Cera een tentoonstelling uitgewerkt. In de tentoonstelling 'Groeien met cachet' getuigen tien jongeren en jongvolwassenen over hun ervaringen in de jeugdhulp, maar ook over hun dromen, angsten en verlangens. De tien verhalen staan ook symbool voor het werk dat Cachet intussen tien jaar doet voor jongeren uit de jeugdhulp. 
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens woonden de opening van de tentoonstelling bij. Volgens minister Beke toont de expo dat het belangrijk is om te vertrekken van de jongeren zelf. "Als je vertrekt van de kracht van elk verhaal, vanuit de kracht van elke jongen, elk meisje, elke persoon, dan zie je het talent", aldus Beke. 
"Deze expo maakt de jongeren uit de jeugdhulp zichtbaar en hoorbaar", zo vulde Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens aan. "Cachet vecht voor de jongeren, geeft hen een stem en wil taboes wegnemen. Ze tonen dat het gaat om jongeren die een toekomst kunnen uitbouwen", aldus Vrijens. 
De tentoonstelling is gratis en loopt nog tot 17 december bij Cera in de Muntstraat in Leuven. Meer info is terug te vinden via: https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20211018_n_tentoonstelling_jeugdhulp