Wie een rijbewijs in bankkaartmodel heeft, zal voortaan door de federale overheid worden verwittigd dat de geldigheidsduur van tien jaar bijna is verstreken en dat het "nodig is het rij­bewijs te vernieuwen". De overheid trekt daar 300.000 euro voor uit, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag.
Onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) had daar al meermaals voor gepleit, omdat ­gemeenten bij hun in­woners vaststelden dat ­velen niet wisten dat het document slechts tien jaar geldig is, in tegenstelling tot het oude ­papieren rijbewijs dat ­levenslang van kracht was. Met alle gevolgen van dien als mensen met een vervallen rijbewijs op een politiecontrole stootten, of een aan­rijding meemaakten.

In mei antwoordde mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) de gemeenten nog dat het op tijd vernieuwen van het rijbewijs de verantwoordelijkheid van de bestuurder was en dat het versturen van verwittigingsbrieven niet evident was. Maar daar wordt nu dus op teruggekomen.

Naast een verwittigingsbrief wanneer het rij­bewijs bijna vervalt, is het ook de bedoeling dat je straks online een ­rijbewijs A, B, C en D kan aanvragen of vernieuwen.