Supporters die zich in een voetbalstadion racistisch of discriminatoir uitlaten, kunnen voortaan door hun club verplicht worden een vormingstraject te volgen bij Kazerne Dossin in Mechelen. Dat heeft de Pro League aangekondigd. Er wordt stewards en ander veiligheidspersoneel ook preventief een opleiding aangeboden.
De Pro League rolde in 2018 een actieplan met bijhorend handboek uit om discriminatie op en rond de Belgische voetbalvelden terug te dringen. Enerzijds werd de reglementering en sanctionering op scherp gezet. Dankzij de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting beschikken clubs over een sterk wapen om fans die bijvoorbeeld kwetsende of racistische spreekkoren lanceren, voor een tijdje uit te sluiten van de voetbalstadions. 

Daarnaast wees de Pro League ook op het belang van correct informeren, sensibilisering en communicatie richting supporters. De samenwerking met Kazerne Dossin past in dat luik. Supporters die over de schreef zijn gegaan, zullen in het Mechelse museum eerst een gericht traject moeten volgen voor ze opnieuw in voetbalstadions mogen. De nadruk van die vormingen ligt op voetbalcontext en massadynamieken.

Kazerne Dossin ziet heil in de samenwerking, maar vindt ze ook broodnodig. "De sportieve kracht van wij-zijdenken is mooi in een sfeer van spel en competitie. Maar wanneer de wij-zijdynamiek giftig wordt, moeten we aandachtig blijven", zegt museumdirecteur Tomas Baum. "Het is goed dat de voetbalwereld reageert op ongepast gedrag en werk maakt van preventie. De Pro League is een belangrijke partner in de strijd tegen racisme, antisemitisme en discriminatie."

Morgen wordt tijdens een seminarie het partnerschap in detail toegelicht en worden de vormingstrajecten voorgesteld aan alle profclubs uit 1A en 1B. "Het partnerschap met Kazerne Dossin is een volgende en innovatieve stap in het bestrijden van racisme, antisemitisme en discriminatie in het voetbal. Kwetsende en discriminerende uitlatingen en spreekkoren horen niet thuis in een open en warme samenleving en al zeker niet in of rond onze voetbalstadions", aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

Sensibilisering en vorming wordt een steeds belangrijker luik in het bestrijden van discriminatie. Eerder al verplichtte de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) al dat Club Brugge-speler Noa Lang bij Kazerne Dossin een vormingstraject moest volgen, na antisemitische gezangen in de titelmatch tegen RSC Anderlecht vorig seizoen.