Music video by Chvrsi performing Kesafat. (c) 2021 Chvrsi http://vevo.ly/v5KXUA