Na eerder uitstel heeft de bevoegde commissie van het Europees Parlement dan toch kwijting verleend aan het kust- en grensbewakingsagentschap Frontex, voor zijn beheer van zijn budget in 2019. Maar omdat er nog van alles tekortschiet in de werking van Frontex, willen de parlementsleden een deel van zijn budget voor volgend jaar bevriezen.
De commissie Begrotingscontrole stelde in april haar beslissing over de kwijting uit. Ze vroeg bijkomende uitleg over en bijsturingen van de manier waarop Frontex zijn operaties uitvoert en omgaat met zijn financiën, aanwervingsbeleid en aanbestedingsprocedures.

Vijf maanden later heeft de commissie wel haar stem uitgebracht. 27 leden gingen ermee akkoord de boeken van 2019 goed te keuren, 2 stemden tegen, 1 onthield zich. Maar de commissieleden vragen wel dat een deel van het budget van Frontex voor volgend jaar bevroren wordt. De achtergehouden middelen zouden maar ter beschikking gesteld worden wanneer aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan.

Zo wordt van Frontex de aanwerving geëist van 20 experten die de naleving moeten monitoren van de mensenrechten tijdens operaties. Er moet ook een mechanisme komen om ernstige incidenten aan de Europese buitengrenzen te rapporteren.

Begin dit jaar kwam Frontex in het oog van de storm terecht toen berichten de ronde deden als zou het agentschap helpen bij het illegaal terugsturen van migranten. Een werkgroep van het Europees Parlement vond tijdens een vier maanden durend onderzoek evenwel geen bewijs van actieve betrokkenheid van Frontex bij mensenrechtenschendingen, maar stelde wel vast dat het agentschap er niet in slaagt de mensenrechten te bewaken.

Als het van de parlementsleden afhangt, wordt 90 miljoen euro van het budget van Frontex tijdelijk bevroren. Dat is ongeveer 12% van het voor 2022 voorgestelde budget van bijna 758 miljoen euro. Over de totale begroting 2022 van de Europese Unie moet het parlement wel nog een akkoord vinden met de Raad. Dat zou tegen 15 november moeten gebeuren, maar die onderhandelingen slepen traditioneel langer aan.

Tijdens de plenaire vergadering van 18 tot 21 oktober wil het parlement zijn definitieve onderhandelingspositie over de EU-begroting aannemen. Dan zou het voltallige parlement ook beslissen over de kwijting voor Frontex.