De lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gaan in oktober extra controles houden op rijden onder invloed. Ook chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren, mogen zich aan bijzondere aandacht verwachten. Dat meldt provinciegouverneur Jan Spooren. De controleacties moeten leiden tot minder verkeersslachtoffers.
Alcohol speelt in Vlaams-Brabant een rol bij een op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel, zo blijkt uit cijfers. Voor 2020 werden in Vlaams-Brabant 262 ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd waarbij de chauffeur reed onder invloed van alcohol, terwijl het totaal aantal verkeersongevallen met een lichamelijk letsel in Vlaams-Brabant in 2020 2.512 bedroeg. "Rijden onder invloed blijft dus nog steeds een niet te onderschatten verkeersveiligheidsprobleem", klinkt het bij de gouverneur. 

Ook voor de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren, komen er bijkomende controles. "Het aantal letselongevallen per afgelegde afstand is beduidend lager voor letselongevallen met vrachtwagens dan voor alle letselongevallen", klinkt het. "Maar verkeersongevallen waarin zware voertuigen betrokken zijn, zijn echter veel ernstiger dan andere ongevallen. Voor professionele chauffeurs geldt bovendien een alcohollimiet van 0,2 promille, die strikter is dan de 0,5 promille voor de overige chauffeurs.

"Menselijk falen is een belangrijke oorzaak van ongevallen met vrachtwagens", zegt gouverneur Spooren. "Onoplettendheid, gebruik van gsm of tablet, vermoeidheid en het gedrag van andere weggebruikers spelen een grote rol in ongevallen met vrachtwagens. Maar we kunnen het niet genoeg herhalen, we moeten blijven inzetten op verkeersveiligheid."

In 2020 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant 1.581 verkeersinbreuken vast bij zwaar vervoer, in 2019 zijn 1.838 verkeersinbreuken vastgesteld. Dit betreft overtredingen op het vlak van goederenvervoer, het vervoer van personen en van de regelgeving over de tachograaf.