De Franse gemeenschap wil in haar communicatie meer respect aan de dag leggen voor de gendergelijkheid. Een ontwerp van decreet, ingediend door minister voor Vrouwenrechten Bénédicte Linard (Ecolo), is door de bevoegde commissie van het gemeenschapsparlement unaniem goedgekeurd. De huidige stereotypering in de Franse taal en de voorrang die gegeven wordt aan het mannelijk woordgeslacht "hebben ons taalgebruik seksistisch gemaakt en de vrouwen onzichtbaar", zegt Linard.
Al in 1993 werd in de Franse gemeenschap een decreet aangenomen dat inzette op de vervrouwelijking van functieomschrijvingen, maar dit nieuwe decreet wil nog verder gaan. Geen van beide geslachten zal nog worden bevoordeeld, zonder de leesbaarheid van de teksten uit het oog te verliezen.

Concreet zullen alle instellingen van de gemeenschap (regering, parlement...), gemeenten en provincies, maar ook de organisaties die subsidies ontvangen van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles' gevraagd worden om in hun officiële en formele communicatie de functies, beroepen, graden en titels te vervrouwelijken als deze van toepassing zijn op een vrouw of een groep vrouwen.