De stad Genk is met een proefproject begonnen om geluidsoverlast van luide uitlaten van voertuigen aan te pakken. Vier camera's tussen de kruispunten van de Stalenstraat met de Dijkstraat en de Dennenstraat werden uitgerust met microfoons. De eerste fase van het project loopt tot het einde van 2021. Indien het project positief wordt geëvalueerd, dan zal het uitgebreid worden tot in het najaar van 2022.
De politie van Genk krijgt regelmatig klachten van buurtbewoners die overlast ondervinden van de ronkende en luide motoren van onder meer quads, auto's met sportuitlaten en auto's en motoren die veel te snel optrekken. 

"Dat houdt niet alleen mensen uit hun slaap, het geeft ook een onveilig gevoel", zo zei burgemeester Wim Dries (CD&V) bij de opstart van het proefproject. "Bij een doorgang van een voertuig met een luide uitlaat wordt zowel het geluid als het beeld gecapteerd. Samen met de politie en het parket zal nog bekeken worden of het systeem in de toekomst een bruikbaar instrument voor handhaving kan worden. De politie zal tijdens het proefproject echter niet overgaan tot handhaving op basis van het systeem, en zal zelfs geen privacygerelateerde data te zien krijgen." De beelden en het opgenomen geluid zullen enkel door de stad en de leveranciers geraadpleegd kunnen worden om het proefproject verder af te stellen.

Het doel van het proefproject is niet zozeer om bestuurders te vatten, maar wel om het bewijs te leveren dat dit systeem werkt. Wettelijk gezien moet de politie namelijk iemand die voor dergelijke overlast zorgt op heterdaad betrappen. Maar dat is volgens burgemeester Wim Dries telkens maar een momentopname. "Wanneer de politie dan ter plaatse gaat en er op dat moment geen overlast is, kan er niet ingegrepen worden. Dat zorgt begrijpelijk voor een aantal gefrustreerde bewoners, die dergelijke overlast keer op keer moeten ondergaan, en ze krijgen het gevoel dat er niets aan gedaan wordt."

Hij hoopt alvast dat met dit testproject een stap in de goede richting wordt gezet. "Uiteraard blijft de politie gerichte acties ondernemen. Zij zullen zowel 's nachts als overdag proberen om daders op heterdaad te betrappen, met anonieme en niet-anonieme ploegen", aldus burgemeester Wim Dries.