North Sea Port heeft een akkoord gesloten met het Nederlandse overheidsbedrijf Gasunie voor de aanleg van een waterstofnetwerk. De Zeeuwse industriële cluster is met 520.000 ton per jaar goed voor 35 procent van de vraag naar waterstof in Nederland. Maar als genoeg bedrijven interesse tonen, moeten er uiteindelijk verbindingen komen naar België, Nederland, Duitsland en verder.
Waterstof geeft bedrijven de mogelijkheid om groene stroom in te zetten voor industriële toepassingen. Dat is cruciaal om de enorme uitstoot van CO2 door havenbedrijven terug te dringen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de klimaatopwarming te begrenzen.

Maar er is een netwerk nodig dat substantiële investeringen vraagt. In Zeeland zijn al heel wat elektrolyseprojecten aangekondigd waarbij 'groene' waterstof zal worden gemaakt uit duurzame elektriciteit. Het gaat voornamelijk om windturbines. 

Anderzijds liggen in het Gentse havengebied heel wat fabrieken die van CO2 gebruik willen maken. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van waterstof kunnen contact opnemen met Gasunie of North Sea Port. Daarna wordt de leidingcapaciteit, -dimensionering en -route bepaald. Op basis van de uitkomst van de studie wordt begin 2022 de route voor het regionale waterstofnetwerk bepaald. Eind 2022 moeten de noodzakelijke investeringsbesluiten worden genomen.