Met een evenement in de marge van de Algemene Vergadering VN wil ons land de aandacht vestigen op de impact van COVID-19 voor kinderen, en dan vooral in conflictgebieden. Bedoeling is vooral verschillende betrokken organisaties en landen samen aan tafel te brengen, om zo kindgerichte oplossingen in het hestelbeleid centraal te stellen.
Kinderen in conflict was een van de hoofdthema's van het Belgische mandaat in de VN-Veiligheidsraad, in 2019 en 2020. Met dit evenement bouwt Buitenlandse Zaken verder op die expertise. De overheidsdienst wijst erop dat kinderen de vergeten slachtoffers zijn van de pandemie, en onder hen 426 miljoen kinderen in conflictgebieden.

Het evenement vandaag wordt voorgezeten door minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) en Europees commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenar¿i¿, en wordt in samenwerking met Niger en de ngo Save the Children georganiseerd. In 2020 zaten België en Niger samen in de VN-Veiligheidsraad, en dat jaar werkten de twee landen goed samen rond deze thematiek, klinkt het bij Buitenlandse Zaken.

In de twee expertenpanels zitten onder meer Filippo Grandi, topman van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, voorzitter van het Internationaal Comité van het Rode Kruis Peter Maurer en Save the Children-CEO Inger Ashing. 

"De oorlogen die volwassenen voeren, hebben een verwoestend effect op kinderen", zegt Wilmès. "Ze dragen de fysieke, mentale en emotionele gevolgen hun hele leven mee. Kinderen worden vermoord, verminkt. Ze verliezen hun ouders, worden ontvoerd of dienen als kindsoldaten. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik of uitbuiting. COVID-19 is hierbij een verzwarende factor. Dat leed blijft te vaak ongezien. Scholen moeten snel en veilig weer open gaan, humanitaire toegang is essentieel."