Nu meer dan 70 procent van de stembiljetten geteld is, ligt Verenigd Rusland nog steeds aan de leiding in de Russische parlementsverkiezingen. De aan president Vladimir Poetin toegewijde Kremlinpartij staat voor met 48 procent, meldt de centrale verkiezingscommissie in Moskou. Partijfunctionaris Andrej Toertsjak voorspelt dat Verenigd Rusland minstens 315 van de 450 zetels in het Lagerhuis van het Russische parlement, de Doema, zal wegkapen. Dat heeft hij geprezen als een "duidelijke en schone" overwinning.
De communisten behaalden intussen meer dan 20 procent van de stemmen, de rechts-populisten van de Liberale Democratische Partij van Rusland van Vladimir Zjirinovski iets minder dan acht procent en de partij Rechtvaardig Rusland iets meer dan zeven procent. De nieuwe partij Novyje Ljoedi (Nieuw Volk) kwam net over de drempel van vijf procent uit. Alle partijen worden geacht dicht bij het Kremlin te staan. De oppositie tegen president Poetin werd immers grotendeels uitgesloten van de stembusgang. De beweging van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny had haar aanhangers opgeroepen om zich in elk kiesdistrict te scharen achter de kandidaat met de beste kansen om Verenigd Rusland te kloppen. Die "slim stemmen"-strategie blijkt geen zoden aan de dijk te hebben gebracht.

De Kremlinpartij vierde zondagavond al haar overwinning, toen nog maar enkele stemmen waren geteld. Verenigd Rusland hoopte zich opnieuw van een tweederdemeerderheid in de Doema te verzekeren, wat haar in staat stelt de grondwet te wijzigen. Het Russische parlement bestaat uit 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten. 

De oppositie beschuldigt het machtsapparaat ervan de verkiezingen te hebben gemanipuleerd ten gunste van de Kremlinpartij. Volgens nieuwe cijfers van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de centrale verkiezingscommissie zondag al zeker 750 klachten ontvangen over mogelijke misstanden bij de parlementsverkiezingen. Volgens het ministerie zijn er geen serieuze misstanden die de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden. Onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, publiceerden zaterdag echter een rapport waarin ze sprak van duizenden "onregelmatigheden" verspreid over het land. Mensen brachten bijvoorbeeld meer dan één keer een stem uit. Veel van die onregelmatigheden werden vastgelegd op foto's of videobeelden.