Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) kent het bekende Hallerbos de status van natuurreservaat toe. Het gaat om een technische aanpassing aan het beheerplan, die het bos een betere bescherming moet bieden. Bovendien zorgt de erkenning als reservaat ervoor dat het gebied in principe tot in de eeuwigheid van deze bescherming kan genieten, aldus minister Demir.
Het Hallerbos is vooral bekend voor de jaarlijkse bloemenpracht tijdens de lentebloei van de Wilde Hyacint. "Maar ook zonder hyacinten is het naar Vlaamse normen met bijna 600 hectare een groot en bijzonder waardevol bos", zegt Demir. De erkenning als volwaardig natuurreservaat moet nu zorgen voor de bescherming die het bos verdient.

De minister koestert overigens nog ambitieuze plannen voor de verdere versterking van het bos. "Als onderdeel van het Vlaamse Actieplan Ecologische Ontsnippering wil ik, samen met de minister van Mobiliteit, de bouw van een ecorecreaduct over de Brusselse Ring realiseren. Dat ecorecreaduct zal de twee helften van het Hallerbos verbinden. In de volgende drie winters zullen we het Hallerbos door bijkomende bosuitbreiding elk jaar een beetje meer met de nabije natuurdomeinen verbinden."