Het Overleg Kunstenorganisaties heeft vanavond een toolbox voor kunstenorganisaties aangekondigd, om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. De toolbox zal binnenkort beschikbaar zijn voor iedereen die betrokken is in artistieke processen. Al sinds 2018 was het Overleg aan de slag om de toolbox te ontwikkelen, zo luidt het in een persbericht.
Aanleiding voor de toolbox waren de klachten van verschillende dansers in september 2018 over wantoestanden bij theatergezelschap Troubleyn van Jan Fabre. Fabre zou zich schuldig gemaakt hebben aan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag tegenover twaalf werknemers en aanranding van de eerbaarheid van een persoon. "Wanneer mensen zo hard aan de alarmbel trekken, moet je diep in eigen hart durven kijken," schrijft directeur van het Overleg, Leen Laconte. "Niet één keer maar meerdere keren."

Met de toolbox wil het Overleg voorkomen dat machtsmisbruik opnieuw kan gebeuren. "Omdat remediëren of bestraffen moet, maar vermijden dat het gebeurt nog veel beter is," aldus Laconte. In de toolbox zullen allerhande concrete methodieken te vinden zijn, zoals het vlaggensysteem, schrijft ze. "En handleidingen om de risico's in kaart te brengen, ze bespreekbaar te maken en afspraken te maken. Samen. Om zo in de toekomst te vermijden dat het gebeurt," besluit Laconte.