Ook de huisartsen-in-opleiding krijgen nu een extra premie voor hun vele werk tijdens de coronapandemie. De federale ministerraad heeft vandaag het KB goedgekeurd waardoor die jonge huisartsen op een aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto mogen rekenen, zo laat huisartsenvereniging Domus Medica weten.
Eind vorig jaar werd een KB goedgekeurd waardoor specialisten-in-opleiding werden vergoed voor hun extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Voor de huisartsen-in-opleiding werd die vergoeding niet voorzien. De onbegrijpelijke situatie is nu rechtgezet, aldus Domus Medica.

De premie wordt uitgekeerd aan alle huisartsen-in-opleiding die aan het werk waren van 1 september tot en met 30 november 2020 in een huisartsenpraktijk of stage liepen in een ziekenhuis. De premie wordt uitbetaald binnen de maand aan de interuniversitaire coördinatiecentra na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Die storten ze dan binnen de maand door aan de huisartsen-in-opleiding.