VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is een voorstander van de verschillende aanpak in de verschillende gemeenschappen. In Brussel en Wallonië zullen de mondmaskers nog talrijker zichtbaar zijn en daarom wijst hij nog eens op de kracht van de vaccinatie. Maar ook op de rol van de Franstalige media.
"We kregen weer wat meer vrijheden en ik ben blij dat er een verschillend beleid kan zijn in de verschillende gemeenschappen en gewesten waarbij er in Vlaanderen wel versoepeld wordt, maar niet in Brussel", opent Devroey. 

De lagere vaccinatiecijfers lenen zich er nog niet toe om in Brussel en Wallonië regels los te laten. Al kan het wegvallen van het mondmasker in Vlaanderen hier en daar ook een averechts effect hebben, vreest hij.

"Het feit dat er nu veel meer mag, is hopelijk een stimulans om het dragen van het mondmasker en het houden van afstand wel te respecteren waar het moet. Zoals op het openbaar vervoer. Ik ben ergens bang dat ze dat niet zullen doen", vreest Devroey. 

Een ander punt waar de VUB-prof op zijn honger bleef zitten, is dat van de verplichte vaccinatie voor zorgverleners. "Daar is eigenlijk nog niets mee gebeurd. Het vaccin blijkt net het wapen te zijn dat heel krachtig is tegen de besmettingen, maar voor de uitrol naar het zorgpersoneel blijven we op onze honger zitten", stelt hij.

Nochtans verwachtte hij dat dit ook een boost kon geven aan de verdere vaccinatie. Die boost wordt volgens Devroey ook nog deels tegengehouden door de Franstalige media, waar hij nog altijd veel twijfels hoort. "Je voelt dat de Franstalige media het ook niet genoeg steunen. Ze moeten beseffen dat ze wetenschappelijk gefundeerde informatie moeten verspreiden. Daar ligt nog een groot deel van de winst indien ze de bevolking correct informeren", besluit Devroey.