Meer dan 5,5 miljoen mensen hebben, voor het verstrijken van de deadline, een aanvraag ingediend om zich als burger van de Europese Unie in Groot-Brittannië te vestigen, zo blijkt uit officiële schattingen.
Van de ruim 5,5 miljoen mensen die een aanvraag indienden, kregen er 4,9 miljoen de toestemming om in Groot-Brittannië te blijven wonen en werken na afloop van de vrijheid van verkeer die nog in de overgangsperiode van de brexit gold.

EU-burgers en hun gezinnen die al in Groot-Brittannië leefden, moesten tegen eind juni bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een immigratiestatus aanvragen om in het land te kunnen blijven. De cijfers die het ministerie donderdag bekendmaakte, zijn voorlopig en kunnen in de toekomst nog bijgesteld worden.