In de Europese Unie alsook in Noorwegen en Zwitserland zijn in juli ongeveer 45.000 asielaanvragen ingediend. Sinds de uitbraak van de coronacrisis waren het er nooit zoveel. Het asielbureau van de EU, EASO, maakte de voorlopige gegevens vandaag bekend. In juni vroegen ongeveer 40.600 mensen bescherming aan.
Het in Malta gevestigde bureau stelde vast dat vooral de asielaanvragen uit Afghanistan toenamen. Al in de maand voordat het land in handen van de radicaal-islamistische taliban viel, waren dat er zowat 7.300. In juni vroegen 6.000 Afghanen asiel aan in de EU, Noorwegen en Zwitserland.

De meeste aanvragen komen uit Syrië (ongeveer 8.500), deelde EASO (European Asylum Support Office) mee. Sinds december 2020 wordt de afstand tussen Syrië en Afghanistan (op de tweede plaats) kleiner volgens deze statistieken.

Onder de zowat 45.000 asielzoekers waren volgens het asielbureau 2.200 niet-begeleide minderjarigen, van wie er 1.200 uit Afghanistan kwamen. Zoveel niet-begeleide minderjarigen werden sinds november 2016 niet meer geregistreerd. Terwijl het aantal asielzoekers uit veel landen stijgt, werden minder aanvragen geteld uit enkele Noord- en West-Afrikaanse landen. Een grote daling tekende zich vanuit Mali af, met slechts 570 asielaanvragen, tegen een duizendtal in juni.