Een ruime meerderheid in het Europees Parlement vindt het tijd voor een meer assertieve Europese strategie ten aanzien van China. "Handel met China is belangrijk, maar niet tegen elke kostprijs", stelt China-rapporteur Hilde Vautmans (Open Vld).
Het halfrond stemde vandaag in Straatsburg met 570 tegen 61 stemmen (40 onthoudingen) voor het rapport waarin Vautmans bepleit dat de Europese Unie zich krachtiger moet opstellen tegen het steeds assertiever wordende China.

"China is een belangrijke handelspartner maar evenzeer een systemische rivaal die een uitdaging vormt voor onze manier van leven en meer algemeen de liberale wereldorde. Economische winsten mogen ons dan ook niet blind maken voor de ambitieuze politieke agenda van de Chinese Communistische Partij, het steeds assertievere buitenlands beleid van China en het repressieve optreden in Xinjiang en Hongkong", stelt Vautmans.

Volgens de parlementsleden moet de EU met China blijven praten over globale uitdagingen als klimaatverandering, nucleaire ontwapening of de aanpak van gezondheidscrisissen. Tegelijkertijd vragen ze Peking om een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van het coronavirus. Ook moeten de Europeanen mensenrechtenschendingen in China duidelijk blijven veroordelen. Van een ratificatie van het vorig jaar gesloten investeringsakkoord kan geen sprake zijn tot de sancties tegen Europarlementsleden en Europese instellingen zijn opgeheven. Het parlement vraagt ook meer middelen voor de bestrijding van Chinese desinformatie.

In haar State of the Union leek ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag bereid om de handschoen op te nemen in de concurrentiestrijd met China. Met Global Gateway bepleitte de Duitse een Europees alternatief voor het Chinese Belt and Road Initiative en ze kondigde ook een verbod aan op de import van producten gemaakt met dwangarbeid. Het parlement vindt ook dat de EU steun moet geven aan bedrijven die om die reden hun bevoorradingslijnen uit Xinjiang hebben doorgeknipt.

De staatshoofden en regeringsleiders bespreken de relaties met China op een top in oktober. In het buitenlands beleid behouden de lidstaten het laatste woord en die houden er, om allerlei redenen, niet steeds dezelfde mening op na wanneer het over China gaat. Zo blokkeerde Hongarije eerder dit jaar nog een gemeenschappelijke verklaring waarin het Chinese beleid in Hongkong werd veroordeeld.