Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil daders van intrafamiliaal geweld strenger aanpakken. Daarvoor wil hij in het strafwetboek de kwalificatie intrafamiliale doodslag invoeren, waardoor die daders levenslang kunnen krijgen. Dat zegt hij donderdag in een persbericht.
In het huidige strafwetboek kan bij partnergeweld, waarbij er geen voorbedachtheid is, geen levenslange straf worden uitgesproken. Binnen de regering lopen momenteel de werkzaamheden over de hervorming van dat strafwetboek. Minister Van Quickenborne wil daarbij de nieuwe verzwarende omstandigheid van de intrafamiliale doodslag invoeren. Daardoor zou wel een levenslange straf kunnen opgelegd worden.
De regering zet op verschillende fronten in om de spiraal van intrafamiliaal geweld te doorbreken, zegt minister Van Quickenborne donderdag. Zo wordt er onder meer werkt gemaakt van een digitale risicotaxatietool. Daarbij gebeurt een grondige analyse van de informatie waarover de verschillende diensten beschikken. "De politie zal bij vaststelling van geweldfeiten de digitale checklist overlopen en de software kan zo alarmerende risicosituaties signaleren aan justitie en de andere betrokken diensten", luidt het. Momenteel wordt een eerste versie van de tool verder gefinetuned. Minister van Quickenborne wil de tool ook gebruiken om in risicovolle situaties onmiddellijk te kunnen overgaan tot tijdelijke huisverboden.
Verder zetten we nog meer in op opleidingen voor magistraten en politiediensten inzake intrafamiliaal en seksueel geweld, zegt de minister, zodat zij adequaat kunnen reageren en snel ingrijpen bij de vaststelling van intrafamiliaal geweld. Zo is in het voorjaar gestart met verplichte opleidingen bij justitie. Al 1.772 magistraten hebben inmiddels aan de opleiding deelgenomen. Daarnaast wordt ook ingezet op gespecialiseerde zedeninspecteurs om de drempels bij het slachtoffer weg te nemen en bij de parketten worden 15 extra criminologen ingezet voor de behandeling van dossiers van intrafamiliaal geweld en seksueel geweld. 
Om de slachtoffers beter te beschermen wordt ook werk gemaakt van de verdere uitbouw van de Family Justice Centers (FJC). Dat zijn centra waarin alle actoren (politie, justitie, hulpverlening, gemeente) die betrokken zijn bij de aanpak van intrafamiliaal geweld gehuisvest zijn en nauw samenwerken. In België zijn ondertussen al FJC's geopend in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Hasselt. De bedoeling is om in iedere provincie een FJC uit te rollen.