Vanaf morgen kan een arts een medicatievoorschrift meegeven zonder dat daar nog een papieren spoor van is. Op basis van eID, rijksregisternummer of een bewijs van het voorschrift op een smartphone weet de apotheker exact welke medicatie werd voorgeschreven. Wie wil, kan nog steeds een papieren bewijs meekrijgen.
Sinds 1 januari 2020 zijn artsen, tandartsen en vroedvrouwen in België verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. De patiënt kreeg steeds een papieren bewijs mee met een unieke barcode, maar wie dat wenst, kan het nu volledig papierloos voorgeschreven krijgen. Door gebruik te maken van een elektronische identiteitskaart of rijksregisternummer kan een apotheker het voorschrift ophalen via een softwaresysteem. Wie een smartphone heeft, kan ook een elektronisch bewijs laten zien. "Als patiënt zal je kunnen kiezen hoe je het voorschrift meekrijgt", zegt dokter apotheker Katrien Thorré van Recip-e, een multidisciplinair team dat elektronische voorschriften mogelijk maakte in de Belgische gezondheidszorg.

De dematerialisatie heeft voordelen voor patiënt en zorgverlener. Patiënten krijgen extra mogelijkheden om voorgeschreven medicatie op te halen en hoeven in uitzonderlijke situaties niet naar de huisarts voor een afspraak. De voorschrijver kan op zijn beurt de status van het voorschrift digitaal opvolgen en er zullen minder voorschriften verloren gaan. De apotheker tot slot kan beter advies op maat geven, hij krijgt immers het totaalplaatje van de voorgeschreven medicatie.

Tegen eind 2021 zal ook de mogelijkheid bestaan om een digitale volmacht te geven waardoor de patiënt niet meer in persoon naar de apotheek moet.