De provincie Antwerpen reageert positief op de aanvraag van het dancefestival Tomorrowland om in juli 2022 uitzonderlijk drie festivalweekends te mogen organiseren in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom.
"De organisatie achter Tomorrowland en het recreatiedomein De Schorre kunnen bogen op een goede samenwerking van vele jaren. Wij willen de samenwerking met deze partner naar waarde schatten en bestendigen naar de toekomst toe. Daarom zijn we de aanvraag genegen", zegt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor de Provinciale Recreatie- en Groendomeinen.

"We willen als overheid ook onze verantwoordelijkheid opnemen naar de vele economische spelers die verbonden zijn aan het festival, waaronder de horeca. Het festival heeft een grote impact op het toerisme in de provincie Antwerpen en in gans Vlaanderen. Door het voortbestaan van het festival te ondersteunen, verzekeren we ons van een positieve toekomst voor zowel Tomorrowland als de toeristische actoren, horeca en leveranciers", vervolgt gedeputeerde Jan De Haes.

De gemeentebesturen van Boom en Rumst zeggen de economische noodzaak te begrijpen en niet weigerachtig te staan. "De aanvraag om éénmalig een derde weekend te organiseren - ter compensatie van vier gemiste weekends in 2020 en 2021 - lijkt ons zeker een faire vraag en zal grondig onderzocht worden wanneer de toelating wordt gevraagd. Goede afspraken omtrent mobiliteit en geluid lijken eens te meer van belang", klinkt het in een persmededeling.

"Uiteraard moet het enerzijds pandemisch verantwoord zijn en anderzijds moet er voor het bijkomend weekend een bijkomende milieuvergunning worden verkregen. Tegelijk vragen we van de organisatie dat zij in contact treedt met de buurt om de overlast dat dit meebrengt zoveel mogelijk uit te sluiten en te erkennen dat dit om een uitzonderlijke, éénmalige vraag gaat omwille van het feit dat het festival twee jaar niet is kunnen doorgaan."