De Luikse gemeenteraad heeft maandagavond steun betuigd voor de gebruikersruimte voor druggebruikers. De zaal opende drie jaar geleden de deuren, maar is nu gesloten vanwege een geschil en de niet-verlenging van de conventie met de stichting Tadam, die de zaal beheerde.
Burgemeester Willy Demeyer gaf op de gemeenteraad aan dat het niet de bedoeling is dat de ruimte opgedoekt wordt, maar dat de modaliteiten van de conventie herzien moeten worden. Het project blijft in principe "helemaal pertinent", aldus Demeyer, maar het zou opportuun zijn om aan een heropening een evaluatie te koppelen. Daarbij zouden de Luikse universiteit en het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs betrokken kunnen worden. De gemeenteraad gaf daarop een positief advies.
De Luikse gebruiksruimte voor minder risicovol druggebruik werd in september 2018 geopend om de overlast op straat te beperken. De zaal telt 872 ingeschrevenen. Per dag kwamen er gemiddeld 50 gebruikers langs. Als de heropening er komt, dan zou de zaal kunnen werken met een budget van 830.000 euro per jaar, verstrekt door het Waalse gewest.