Frankrijk moet van de rechter 10 miljoen euro boete betalen omdat het niet voldoende maatregelen heeft genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Franse Raad van State geeft de regering nog wel zes maanden voor de betaling maar verwacht niet dat het in zo'n korte tijd lukt om de wettelijke normen na te leven. Als er maatregelen worden genomen, zullen die de situatie volgens de raad niet direct verbeteren.
De hoogste Franse administratieve rechtbank rechtvaardigt de boete door "de ernst van de gevolgen voor de volksgezondheid" en "de daaruit voortvloeiende urgentie", aldus Franse media. Luchtvervuiling zorgt naar schatting voor 48.000 tot 67.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Frankrijk.

De zaak was in 2015 aangespannen door de organisatie Friends of the Earth, die eiste dat Frankrijk de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit uit 2008 naleeft. Het gaat om stoffen als stikstofdioxide (NO2) en fijnstof. De Raad van State gaf de regering in 2017 al de opdracht alle nodige maatregelen te nemen om de concentraties van deze stoffen zo snel mogelijk onder de grenswaarden te brengen en stelt nu vast dat dat niet is gelukt.

De Raad van State wordt steeds actiever in milieu- en klimaatkwesties. Vorige maand gaven de rechters de regering een termijn van negen maanden, tot 31 maart 2022, om aanvullende maatregelen te nemen om haar klimaatdoelstellingen te halen. In een zaak die was aangespannen door de noordelijke kuststad Grande-Synthe, oordeelde de raad dat Frankrijk zijn doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 niet zal halen, tenzij de regering meer maatregelen neemt. De staat moest 5.000 euro betalen aan de kuststad die zich slachtoffer acht van de klimaatverandering.