De Franse vakbonden Sud et CGT hebben het personeel in de zorgsector opgeroepen om te staken tegen de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 en tegen de gezondheidspas (pass sanitaire).
CGT diende een stakingsaanzegging van onbepaalde duur in, die op 9 augustus ingaat. De aanzegging is nationaal maar er werden in een aantal regio's ook stakingsaanzeggingen ingediend die al op donderdag ingaan. De vakbond hekelt het feit dat het zorgpersoneel sancties kan oplopen als ze niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

De stakingsaanzegging van de vakbond Sud gaat vandaag in. Die geldt voor zowel private als openbare ziekenhuizen en rusthuizen, thuisverplegers, kinderopvangdiensten, jeugdinstellingen, enz... De vakbond vraagt niet alleen de afschaffing van de verplichte vaccinatie, maar ook meer geld voor de sector.

Het wetsontwerp van de Franse regering werd op 25 juli goedgekeurd in het parlement en verplicht vaccinatie tegen COVID-19 voor alle zorgpersoneel, maar ook voor brandweerlui en sommige militairen. De gezondheidspas -die moet aantonen dat men gevaccineerd is, of negatief heeft getest op het coronavirus of hersteld is van een besmetting- wordt dan weer verplicht voor onder meer culturele evenementen, op langeafstandstreinen en op restaurant. Er werd de voorbije weken al meermaals geprotesteerd tegen de maatregel.