De junta in Myanmar heeft de uitslag van de parlementsverkiezingen van vorig jaar geschrapt, omdat die stembusgang niet "vrij en eerlijk" zou zijn verlopen. De regering van Aung San Suu Ky werd begin dit jaar om diezelfde reden afgezet door het leger.
De verkiezingscommissie zegt dat uit onderzoek elf miljoen gevallen van fraude naar voren zijn gekomen. De leden van deze commissie zijn na de staatsgreep gekozen door de militaire machthebbers. Hun voorgangers verklaarden geen fraude te hebben geconstateerd.

De Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Suu Kyi won de verkiezingen van november. De partij bemachtigde meer zetels dan bij de verkiezingen in 2015, de eerste democratische verkiezingen in het Aziatische land sinds de jaren zestig. Dat was ten nadele van het leger, dat zijn macht hierdoor verder zag afnemen.

De junta verklaarde eerder binnen twee jaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het is echter volstrekt onduidelijk wanneer deze beloofde stembusgang plaatsvindt. Suu Kyi en andere belangrijke politici zitten sinds de machtsgreep van 1 februari vast en worden van verschillende strafbare feiten beschuldigd. Er is gedreigd de NLD te verbieden.