De recente overstromingen in landen zoals China, Duitsland en België domineerden vandaag de start van de vergadering van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. De sprekers verwezen naar de verschillende tragedies en deden ook een oproep. De wereld moet, zeker in het licht van deze gebeurtenissen, dringend actie ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan, klonk het.
Op 9 augustus zal het eerste deel van het zesde evaluatierapport over de klimaatverandering worden gepubliceerd. Daarin zal naar alle verwachting ook gefocust worden op "een beter inzicht in de toeschrijving van extreme weersomstandigheden aan de klimaatverandering", verklaarde IPCC-voorzitter Hoesung Lee. De inhoud van het rapport geldt voorlopig nog als top secret.

Regeringsambtenaren zijn tot eind volgende week zoet met het doornemen van de wetenschappelijke informatie die de voorbije drie jaar is verzameld en zij moeten de publicatie nog goedkeuren. De vergadering zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

De wereld wacht op wat het IPCC te zeggen heeft, vervolgde Lee. Het nieuwe rapport is bovendien een belangrijk sjabloon voor de wereldklimaatconferentie in Glasgow in november, vulde Petteri Taalas, secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), aan. Er zijn nog ambitieuzere doelstellingen inzake klimaatverandering nodig dan wat de regeringen tot hiertoe al hebben voorzien, aldus Taalas. "Het is belangrijk dat we ze snel mogelijk beginnen met mitigatiemaatregelen. We kunnen niet nog tientallen jaren wachten", besloot hij.