Democratie 2000 en Trefpunt hebben woensdag de Prijs voor de Democratie 2021 toegekend aan voormalig televisiepresentatrice Paula Semer. De Prijs Jaap Kruithof gaat naar hoogleraar taal Jan Blommaert. Beide laureaten zijn dit jaar overleden. Vorig jaar werden geen laureaten bekroond wegens de eerste golf van de coronacrisis. Ook dit jaar zijn er geen echte Gentse Feesten op het Walter De Buckplein, waar de uitreiking normaal gezien plaatsvindt, en kon de uitgebreide jury niet samenkomen wegens de problemen voor de coronaveiligheid.
De prijs voor de Democratie is de bekroning van een persoon of organisatie die zich volgens de actiegroep heeft onderscheiden in initiatief en inzet ten behoeve van het behoeden van de democratie. ""Vlaanderen zal nooit ten volle beseffen wat Paula Semer betekend heeft voor de emancipatie, niet alleen van vrouwen en homo's, maar van onze hele maatschappij', zegt Kris Smet, oud-collega, VRT-producer en journaliste over Semer, "Een sterke dame die eigenzinnig geleefd en eigenzinnig gestorven is. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn. Ze heeft ontzettend veel taboes doorbroken in haar baanbrekende praatprogramma's in de jaren 50 en 60 waarin ze onderwerpen als seks en abortus niet uit de weg ging. Niemand zal ooit kunnen schatten wat ze voor de emancipatie van Vlaanderen heeft betekend." Semer overleed op 1 juni 2021 op 96-jarige leeftijd. 

De Prijs Jaap Kruithof wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon die door zijn denken en handelen de radicale maatschappijkritiek belichaamt. "Zo iemand was de laureaat van dit jaar: Jan Blommaert, zegt Karim Zahidi, voorzitter Masereelfonds en filosoof. "Als academicus introduceerde hij verschillende generaties studenten aan de Gentse Universiteit, o.a. via de cursus 'Racisme en beeldvorming', tot de kritische discoursanalyse. Zijn academische onderzoek en onderwijs genoot internationale renommee, getuige daarvan het feit dat de Britse krant The Guardian bij zijn overlijden begin dit jaar een in memoriam op haar website publiceerde. Ook buiten de academische wereld was Jan invloedrijk. De lijst van werken over maatschappelijk-politieke thema's voor een breder publiek is indrukwekkend." Blommaert overleed op 7 januari dit jaar op 59-jarige leeftijd.