De ondergelopen kelders in Halen (provincie Limburg) zijn leeggepompt. Er is ook al heel wat afval opgeruimd. De mensen van Defensie zijn tot woensdagmiddag paraat om mensen in Halen te helpen. De voorbije dagen was een honderdtal woningen in Halen getroffen door de wateroverlast en de hoge waterstanden van Velpe, Gete en Demer. In buurgemeente Herk-De-Stad was de situatie ook genormaliseerd.
"We danken ook de mensen voor het verzamelen van de zandzakken. Een gedeelte gebruiken we om de oevers van de Velpe te verhogen en een ander deel houden we achter de hand, zolang de wachtbekkens gevuld zijn," aldus burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) van Halen. 
Het industrieterrein Halens Broek blijft wel afgesloten. "Door de opstuwing van de Donderbosbeek en de Zwarte Beek blijft het water in de Gennepstraat, Broekstraat en het Goerenbroek stijgen. Onze diensten blijven dit nauwgezet volgen," vult Van Roelen aan.
In buurgemeente Herk-De-Stad was er alleen maar goed nieuws. "In Donk en Herk is de situatie genormaliseerd. In Schulen, de Neerstraat, Slapersstraat en Stationsstraat, staat het water nog iets hoger, maar is de situatie onder controle. Het water blijft verder zakken. De Demer staat intussen 10 cm onder de brug. De Gete is tot 30 cm onder de brug gezakt. Meer specifiek zakt ook in de Slapersstraat en de Neerstraat het water verder weg. Hogerop begint de capaciteit van de bekkens opnieuw toe te nemen waardoor bij nieuwe regenval er niet onmiddellijk nieuw gevaar dreigt," legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit.
"De riolering op het achterste gedeelte van het industrieterrein begint wel vol te staan. Hierdoor ontstaan mogelijk afvoeringsproblemen. De Stationsstraat blijft deels afgesloten. De Stationsstraat tussen de rotonde van Schulen en de rotonde van Lummen blijft afgesloten voor alle verkeer totdat de fietspaden tussen Herk-de-Stad en Lummen veilig berijdbaar zijn. Zo worden onveilige verkeerssituaties met fietsers op de gewestweg vermeden. Wie vanuit Herk-de-Stad naar Lummen wil, moet rondrijden via Kermt. Aan fietsers en voetgangers wordt nog steeds gevraagd de omgeving te vermijden," aldus Moyaers.
De recyclageparken van Halen en Herk-de-Stad blijven minstens tot en met 23 juli gesloten. De parken van Diest, Lummen, Nieuwerkerken en Alken zijn uitzonderlijk op woensdag 21 juli geopend. Elke inwoner van een gemeente waar Limburg.net het park voor uitbaat, kunnen op alle Limburg.net-parken terecht.
"Nadat het water is weggetrokken zal de schade opgemeten worden in het recyclagepark van Herk-de-Stad. Afhankelijk of er schade is aan de weegbruggen en de registratiezuilen, zal duidelijk worden wanneer de parken opnieuw de deuren kunnen openen. Donderdag 22 en vrijdag 23 juli worden er uitzonderlijk bewaakte containers geplaatst aan het gemeentelijk magazijn in de Dorpsstraat in Donk. Alles wat door de wateroverlast verloren ging, wordt hierin verzameld," zegt Bert Moyaers.