De voorbije dagen zijn een dertigtal hongerstakende sans-papiers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De meeste van hen hebben intussen hun medeactievoerders in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB opnieuw vervoegd en zetten hun actie voort. Dat melden Dokters van de Wereld en woordvoerders van de hongerstakers dinsdag.
Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken. 
Sinds het begin van de actie worden regelmatig hongerstakers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de voorbije dagen is dat het geval geweest. Volgens een woordvoerder van de actievoerders ging het zondag om vijftien personen, van wie vijf deelnamen aan de dorststaking. Maandag ging het om zeven personen en dinsdag om een viertal, van wie telkens een deel ook meedeed aan de dorststaking.
Nieuw is volgens de woordvoerders wel dat bij het begin van de actie de meerderheid van de stakers bij een overbrenging naar het ziekenhuis daar een perfusie weigerde, maar dat de actievoerders sinds een viertal dagen wel perfusies aanvaarden. Na hun verblijf in het ziekenhuis keren ze wel terug naar de Begijnhofkerk, de VUB of de ULB om hun actie voort te zetten.
"Gezien de uitputting van de stakers en hun woordvoerders is het onmogelijk om een exact cijfer te kleven op het aantal hongerstakers dat gehospitaliseerd is of geweest is", klinkt het bij Dokters van de Wereld. "De meesten worden afgevoerd met nierproblemen, maar kunnen vaak snel terugkeren na een korte kuur van hydratatie, waarna ze vaak een paar uur later opnieuw starten met een dorststaking. Een aantal personen is voor langere tijd gehospitaliseerd."