De federale regering heeft dinsdag in een elektronische ministerraad de maatregelen uit het interprofessioneel akkoord 2021-2022 goedgekeurd. Die zijn opgenomen in een voorontwerp van wet en een koninklijk besluit, die nu naar de Raad van State voor advies gestuurd worden.
Zo verlengt de regering de coronamaatregel voor de 120 vrijwillige overuren tot eind 2022 voor de essentiële sectoren en breidt ze die uit tot de niet-essentiële sectoren. Daarnaast zette de regering ook het licht op groen voor een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke voor de compensatie voor de werkgevers van de eerste verhoging van het minimumloon.