Naar aanleiding van een bodemverontreiniging met PFAS zijn in een afgebakend gebied rond de site van de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek bijkomende voorzorgsmaatregelen in een groter gebied nodig. In een deel van dat gebied spelen kinderen best niet op onbedekte grond. Dat melden Luc Spiessens, de waarnemende burgemeester van Willebroek, en de door de Vlaamse regering aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken maandagavond.
In Broek De Naeyer mogen kinderen niet spelen op onbedekte terreinen of aan de oevers. Op de gehele zone van de oude fabrieksterreinen van de woonsite De Naeyer mogen kinderen niet op onbedekte terreinen spelen.
De bewoners wordt aangeraden om verharde oppervlakken zowel binnen als buiten (onder meer terrassen) wekelijks met nat te reinigen. Bewoners worden ook geadviseerd om onverhard terrein te bedekken (inzaaien, grasmatten, schors, kiezel, worteldoeken) en voor het publiek domein zal de gemeente Willebroek en de provincie Antwerpen zorgen voor de nodige afdekking. Dat is volgens Vrancken en Spiessens belangrijk om het opwaaien van stof te vermijden en zo blootstelling te beperken.
Bovendien moeten de huidige eigenaars ook zorgvuldig omgaan met deze "PFAS-verdachte" grond. Bij het uitvoeren van grondwerken met grondverzet gelden in de afgebakende zone ook specifieke aanbevelingen.