Een vijftiental agenten van de politiezone Brussel-Zuid hebben zich maandag ziek gemeld om te protesteren tegen de reorganisatie van hun dienst. Ze zeggen extreem vermoeid te zijn. Dat hebben verschillende media gemeld en werd nadien bevestigd door korpschef Jurgen De Landsheer. Om het gebrek aan personeel te compenseren, werden politieagenten van andere diensten gemobiliseerd.
Van de 32 agenten die van 7 uur 's morgens tot 19 uur 's avonds de interventieploeg bevolken, zijn er momenteel negen met verlof en hebben vijftien anderen een medisch attest ingeleverd voor één tot meerdere dagen. Er werd een anonieme brief gestuurd naar minstens één burgemeester en naar de media om de problematiek aan te kaarten.
De Landsheer zegt de agenten te begrijpen. "Het is een moeilijk jaar geweest, met alle gezondheidsmaatregelen die moesten worden afgedwongen tijdens en na de lockdown, de Europese en de NAVO-top, het EK... We zitten ook in een jaar van verandering en reorganisatie. In werkgroepen was voorgesteld om shifts van 12 uur te doen in plaats van 10 uur, waardoor (de agenten) meer dagen thuis zijn. Van de 200 mensen die op de interventiediensten werkten, was tweederde voor en een derde tegen. We zijn de mening van de meerderheid gevolgd en hebben dit dienstschema op 1 april geïmplementeerd". De korpschef wijst erop dat er dit jaar bovendien een vertrouwensbreuk was met de bevolking, iets wat ook zwaar heeft gewogen op het moreel van het personeel.
"Er is een politieke wil om het kader van 100 politieagenten tussen dit en drie jaar op te trekken en er is een budget, maar we moeten ze nog zien te rekruteren", merkt De Landsheer voorts op. De korpschef nodigt de ontevreden politieagenten uit om vanaf dinsdag met hem te komen praten over hun ongenoegen. Ook nam hij contact op met de vakbonden VSOA en NSPV.