De federale regering lanceert in september een online participatieplatform over de platformeconomie. Doel is voldoende input te verzamelen om de wet op de arbeidsovereenkomsten te evalueren en eventueel aan te passen. Dat maken vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) vrijdag bekend.
In België zijn naar schatting tussen de 10.000 en de 80.000 mensen actief in de platformeconomie, in verschillende sectoren. Denk aan maaltijdbezorgdienst Deliveroo. In 2017 had dat bedrijf in ons land 900 koeriers in dienst, in januari 2020 waren het er al 3.500.

Maar al die werknemers komen nauwelijks voor in de officiële statistieken. Er is amper zicht op hoeveel het er zijn of wat ze verdienen. "Samen met de sociale partners en de betrokken sectoren willen wij de wet op de arbeidsovereenkomsten evalueren en waar nodig aanpassen. Naast de officiële overlegkanalen willen we de discussie openstellen voor alle betrokken, en het debat aangaan", zegt minister Dermagne.

Daarom organiseert de regering in september een online raadpleging. De focus zal liggen op platforms die werk organiseren via een bestel-app. Gebruikers, restauranthouders en handelaars, al dan niet in een collectief georganiseerde werknemers, maar ook organisatoren en platformbeheerders worden uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Het doel is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een betere sociale bescherming van de betrokken werknemers, zegt Dermagne. De aangeleverde inzichten zullen meegenomen in de evaluatie van de arbeidswet, die vervolgens in 2022 aangepast kan worden.

"Een dergelijke consultatieronde zal ons een goed zicht geven op de diversiteit van de platformeconomie", vult minister Clarinval aan. "Zo maken deze platforms het bijvoorbeeld gemakkelijker om bepaalde zelfstandige activiteiten op te starten. Daarom is het belangrijk dat deze situatie met alle betrokken partijen wordt geanalyseerd."