De Boerenbond vraagt aan de Vlaamse overheid om een regeling uit te werken voor compensaties aan landbouwbedrijven die worden getroffen door de PFOS-crisis. Dat heeft Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker woensdag verklaard tijdens een bezoek aan een Zwijndrechtse fruitteler die zijn thuis- en groothandelverkoop nu al zag stilvallen. "Er heerst grote onzekerheid en onduidelijkheid", stelt De Becker naar eigen zeggen vast.
Volgens de Boerenbond ondervinden vooral landbouwbedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen nu al een directe impact en economische schade van de PFOS-crisis. Het gaat onder meer om bedrijven die aan hoeveverkoop of korte keten verkoop doen, bedrijven die aan groothandelszaken verkopen en CSA-bedrijven (Community Supported Agriculture) zoals zelfplukboerderijen. "Hun cliënteel blijft weg uit schrik en voorzorg", zegt De Becker. "Daarnaast zien we dat sommige melkveebedrijven bijvoorbeeld al de raad kregen om over te schakelen van grondwater naar regenwater, wat een enorme meerkost kan betekenen."
De Boerenbond vraagt waar nodig compensaties, maar vooral ook snel duidelijkheid van het federaal voedselagentschap (FAVV). "We hebben momenteel geen enkel zicht op de omvang van het probleem en welke maatregelen nodig zouden zijn", geeft De Becker aan. "Gelukkig is de export wel nog niet getroffen. Dat hebben we allicht te danken aan ons heel performante voedselveiligheidsysteem in België. Landbouwproducten worden hier onderworpen aan grondige veiligheidsscreens door het voedselagentschap en vanuit kwaliteitslabels." 
De Becker wijst erop dat er tot nu toe geen probleem op het vlak van voedselveiligheid werd vastgesteld. "De richtlijnen voor particulieren van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn uit voorzorg", zegt ze. "Die productie gebeurt trouwens ook in andere omstandigheden dan in professionele bedrijven. Producten die hier geproduceerd worden, worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles."