Het budget voor justitie wordt tegen 2024 verhoogd met bijna een half miljard euro. Daarbovenop wordt er in de periode 2021-2016 nog eens 137 miljoen euro geïnvesteerd in de digitalisering van justitie, geld dat komt uit het Europese relancefonds (Recovery en Resilience Facility - RFF). "Daarvan is 102 miljoen voorzien voor de digitalisering van de rechterlijke orde", zegt minister van Justitie Van Quickenborne, "terwijl de ICT-budgetten tegen 2022 met 30 miljoen opgetrokken worden naar 70 miljoen."
Justitie in ons land heeft de trein van de digitalisering volledig gemist", zegt de minister van Justitie. "Daar komt nu verandering in. In het kader van het Europese relancefonds investeren we deze legislatuur 137 miljoen euro in de digitalisering. En dat zal niet meer top-down gebeuren, maar vanuit de noden op het terrein. We gaan 7 ICT-experts uit de verschillende entiteiten en diensten samenbrengen in een digitale cockpit, de Digital Transformation Office, en we breiden de ICT-dienst van Justitie uit van 115 naar 158 mensen."

De eerste stap is zorgen voor modern materiaal, en met de eerste levering van nieuwe laptops, in april, is die operatie al gestart, aldus de minister: "Tegen eind volgend jaar moeten er 18.000 laptops geleverd zijn, naast tweede schermen en desktops waar nodig. Het informaticamateriaal zal ook elke 5 jaar vervangen worden en we trekken jaarlijks 1 miljoen euro uit om zittingszalen uit te rusten voor videozittingen. Ook zorgen we voor de nodige software."

De tweede stap is werk maken van het digitaal dossier, en in de derde stap worden alle bestaande databanken gedigitaliseerd en gelinkt met dat digitaal dossier.

"Daarnaast voorzien we 2 miljoen euro voor de bouw van een digitale databank met alle vonnissen en arresten", gaat de minister verder. "De wet die daarover in 2019 gestemd werd, zal wel aangepast moeten worden, en we moeten op zoek naar een bedrijf dat voor die digitalisering kan zorgen."

In een vierde fase wil de minister met Just-on-Web een digitale toegangspoort creëren waar alle burgers, advocaten, ondernemingen en gerechtsdeskundigen terecht kunnen voor alle vragen en diensten binnen justitie.

Al die investeringen zouden in een vijfde stap terugverdieneffecten moeten teweegbrengen, aldus nog de minister.