Op een persconferentie ter gelegenheid van de NAVO-top in Brussel heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandagavond beloofd de "territoriale integriteit" van Oekraïne te verdedigen en het "agressieve gedrag van Rusland" gehekeld.
"We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat Oekraïne het hoofd kan bieden aan die agressie", zei Joe Biden. Maar hij waarschuwde tegelijk dat het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waarop president Volodymyr Zelensky aanstuurt, niet van hem afhangt, maar een beslissing is die moet worden genomen door de dertig lidstaten van de alliantie.
Het staatshoofd van de Verenigde Staten beloofde ook zijn Russische collega Vladimir Poetin, die hij "intelligent", "taai" en een "waardige tegenstander" noemde, diets te zullen maken welke de "rode lijnen" zijn. "Ik zal president Poetin duidelijk maken dat er terreinen zijn waarop we kunnen samenwerken als hij dat wil. En wat de terreinen waarover we het niet eens zijn betreft, duidelijk maken wat de rode lijnen zijn." "We zoeken niet het conflict op met Rusland, maar we zullen reageren indien Rusland zo verder doet", aldus de Amerikaanse Democraat.
Gevraagd naar zijn precieze verwachtingen voor de top in Genève, bleef Biden op de vlakte en gaf hij te kennen dat hij vooraf en ten overstaan van de wereldpers niet in zijn kaarten wil laten kijken. Hij zei wel te hopen op een andere houding van zijn Russische ambtsgenoot. "Ik hoop dat president Poetin beseft dat het in zijn eigen belang misschien aangewezen is om de perceptie van de wereld over hem te veranderen", aldus Biden. 
De Amerikaanse president had het ook uitgebreid over het lot van de opgesloten Russische opposant Aleksej Navalny. Indien die zou overlijden zou dat een "tragedie" zijn en er opnieuw op wijzen "dat Rusland niet de intentie heeft om de fundamentele mensenrechten te respecteren", aldus Biden. "Het zou de betrekkingen met de rest van de wereld, en met mij, alleen maar schade toebrengen", klonk het.