Pierre François, CEO van de Pro League, heeft maandag het mandaat gekregen om de laatste plooien rond de integratie van de beloften in 1B en de nationale amateurreeksen glad te strijken. Op 30 juni moeten de finale teksten worden gestemd. "De problemen zijn niet van die aard dat ze een akkoord blokkeren", blikte François vandaag vooruit.
De algemene vergadering bereikte een principe-akkoord over twee dossiers die al bijna een jaar op de onderhandelingstafel liggen. Het huidige format in 1A - met 18 ploegen die na de reguliere competitie verkorte Champions' en Europe Play-offs afwerken - wordt verlengd met een jaar tot en met het seizoen 2022-2023. En vanaf 2022-2023 zullen tot 14 profclubs hun beloftenteams kunnen inschrijven in 1B (vier teams), eerste nationale (vier teams) en tweede nationale (zes teams).

Pierre François is blij dat er eindelijk een akkoord is. "De Pro League geeft vaak de indruk in het immobilisme terecht te komen. Ik heb er alle verslagen van onze vergaderingen nog eens op na gehouden en kom tot de vaststelling dat we voortdurend knopen doorhakken. Enkel in deze dossiers zat het lang muurvast. Maar ook nu komen we in de laatste rechte lijn, na drie keer uitstel, toch tot een akkoord. Zo zie je maar: ook bij een stuitligging kan je mooie kinderen baren", aldus de CEO van de Pro League, die het akkoord vergeleek met "een winnend doelpunt in extra tijd".

Al zijn de knopen nog niet helemaal ontward. In principe kwam de Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond - het regelgevend orgaan binnen het Belgisch voetbal - vandaag bijeen om de definitieve reglementswijzigingen met het oog op volgend seizoen goed te keuren. Maar op verzoek van de Pro League wordt er op 30 juni nog een zitting gepland, zodat François de tijd krijgt om tot akkoorden te komen met het amateurvoetbal.

De Pro League is van mening dat er al redelijk wat water bij de wijn is gedaan. Zo werden de licentievoorwaarden versoepeld. Een 1B-club moet niet langer over 1.500 zitplaatsen beschikken, maar slechts over 1.200. Ook de bepalingen rond lichtsterkte zijn versoepeld. "En vooral: wie in 1B zit, moet geen 1A-licentie meer halen. De 1B-licentie volstaat", aldus François. "Al deze versoepelingen zetten de deur naar 1B meer open. Vele amateurs hadden schrik om deze investeringen te doen. En voor de Pro League is het ook interessant. Meer variatie in ploegen en dynamiek in de competitie is altijd boeiend."

Toch is er nog een struikelblok. Vooral het ACFF wil nog een extra promotiekans voor clubs uit eerste nationale vanaf het seizoen 2022-2023, wanneer er dus 12 teams (inclusief vier U23-ploegen) in 1B aantreden. "Maar ik denk dat we ook op dat vlak een akkoord zullen vinden. We moeten wel, want de integrale tekst moet in de Hoge Raad goedgekeurd worden door alle entiteiten. Gelukkig lijkt het probleem me niet van die orde dat het alles blokkeert", schat François in. 

De CEO zal wel nog om de tafel moeten zitten met rechtenhouder Eleven Sports nu de geplande formule in 1A vervalt. "Deze oplossing is niet de beste voor de rechterhouder. Maar onze verstandhouding is sinds de toewijzen van de rechten altijd goed geweest", sust François. En ook over 1B, waarin straks dus 12 ploegen starten - ofwel twee extra wedstrijden per weekend uit te zenden voor Eleven, is het laatste woord nog niet gezegd. "Misschien zien ze het slechts zitten om vier (zoals nu) matchen uit te zenden. We zullen luisteren naar wat zij verwachten."

Intussen blijft de vraag of een 1B met vier beloftenteams vanaf 2022-2023 wel wenselijk is voor die reeks. "Die competitie blijft een vraagstuk. We hopen oplossingen te vinden zodra de resultaten van de bestelde studie er zijn. In de maand juli verwachten we de eerste aanbevelingen", eindigt François.