Het Leuvense Museum M heeft een project opgestart om ongeveer 500 oude boekdrukken te digitaliseren. De drukken worden toegevoegd aan de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV), een online databank die de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in 2000 heeft opgezet. De samenwerking tussen M en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken is een van de onderdelen van het project 'Boek/Delen', dat M begin mei opgestart heeft.
In het "Boek/Delen"-project registreert, digitaliseert en publiceert het museum haar collectie oude drukken, handschriften en prentenalbums. Een van de onderdelen van 'Boek/Delen' is dus de STCV-samenwerking.

"M heeft een prachtige verzameling, maar die kunnen we natuurlijk niet allemaal tentoonstellen in de zalen. En dat is zowel spijtig voor onderzoekers als voor onze bezoekers", zegt Denise Vandevoort (Vooruit), schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M. "Daarom zetten we in op digitalisering. Een goed voorbeeld hiervan is momenteel te zien in de tentoonstelling "Druk!Werk!". Dit project is een uitstekende manier om onze Leuvense stadscollectie in de kijker te zetten."

De projectleider van STCV begeleidt M in het toegankelijk maken van de stukken. Na het volgen van een opleiding, registreren de medewerkers van het museum vervolgens zelf de Vlaamse selectie in de catalogus. Het gaat om een grote verzameling vroegmoderne drukken die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de collectie van Edward van Even (1821-1905) en Victor Demunter (1858-1939), de eerste conservatoren van het voormalig stedelijk museum, dat sinds 2009 M Leuven is.

Een groot deel van de oude drukken werd in Leuven gedrukt of hebben inhoudelijk iets met de universiteitsstad te maken. Zo bezit M over een incunabel, een boek of geschrift dat gedrukt werd voor 1501 en gezet is met losse letters, dat de drukker Joannes de Westfalia Paderbornensis in 1488 in Leuven drukte.

"Door de samenwerking met STCV, kan M een breder onderzoekspubliek inkijk geven in onze Leuvense topstukken", vertelt Marjan Debaene, diensthoofd collecties van M. "Onze M-collectie is heel uitgebreid, door de werken te digitaliseren, krijgen meer mensen ze te zien en kunnen ze makkelijker bestudeerd worden."